Om Ørslev

Velkommen til Ørslev og Ørslev Landsbylaug

Ørslev ligger i den sydøstlige del af Ringsted kommune. 

Ørslev sogn har ca. 900 indbyggere fordelt i ca. 400 husstande, og er et sogn med relativt mange selvstændige erhvervsdrivende, herunder Dagli’Brugsen.

Der er mange foreninger, som hver især kan tilbyde mange mulige indenfor forskellige interesser og behov.

Sognet giver mulighed for flere forskellige typer boliger – og adskillige nye boliger er på vej i de kommende
år.

Se mere om Ørslev by og sogn under ”Ørslev nu” og se også filmen om Ørslev.

Ørslev Landsbylaug er lokalråd for Ørslev-området. Du kan læse mere om Ørslev Landsbylaug herunder.

Hvad er Ørslev Landsbylaug?

Foreningens formål er at bevare og udbygge landsbymiljøets bedste traditioner og virke som talerør over for myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for sognets trivsel og udvikling.

Foreningen kan tilbyde … undervisning, studiekreds, foredrag, og debatskabende aktivitet for voksne og børn og voksne sammen … efter Folkeoplysningsloven.

Du kan få indflydelse på arbejdet: – komme med ideer, henvende dig til bestyrelsen, deltage i bestyrelsesmøder, deltage i generalforsamling, stille op til valg til bestyrelsen – eller være med til de aktiviteter, der bliver sat i værk – deltage lidt eller meget – alt efter, hvad du ønsker og har mulighed for.

Pris og indmelding

Et medlems-kontingent for 2022 koster 80 kr. for hele husstanden.

Hvis du/I er pensionister, kan du nøjes med 40 kr.

Hvis du er nytilflyttet, er første år gratis (1 kr.). Husk at notere, at du er nytilflyttet + adresse + betal 1 kr.

Husk alle at notere navn og adresse. Medlemskort lægges derefter i din postkasse.

Du kan betale på tre måder:

  1. Via bankoverførsel: Regnr. 1551 kontonr. 11196683
  2. Via MobilePay: 540877
  3. Kontant: Du skal blot ringe til Kjeld: 20169008 eller Kenneth: 22433460 – fra bestyrelsen, så kommer én af os forbi og modtager betaling, – og du får medlemskortet med det samme.