Ørslevs historie 

Ørslev er en meget gammel landsby. Vi har kendskab til landsbyen fra omkring 1.000 år siden. Landsbyen er
vokset op omkring de to herresæder Ottestrupgård og Giesegård.

I 1917 byggedes jernbanestrækningen mellem Køge og Ringsted. Ørslev blev stationsby og handelscenter
med et meget stort opland.

I 1963 blev banen imidlertid nedlagt, og i 1971 blev Ørslev en del af storkommunen Ringsted. Disse to
begivenheder førte til stagnation i Ørslev, da kommunalbestyrelsen i Ringsted ikke tog de nødvendige skridt
til at holde gang i landdistrikternes erhvervsliv og livet i landsbyernes dagligliv generelt.

Befolkningen i Ørslev har altid været langmodige, men ”udsultningen” af landsbyen førte til oprettelsen af
Ørslev Landsbylaug i 1985.

Ørslev Landsbylaugs opgave er at puste nyt liv i Ørslev gennem kulturelle aktiviteter, men også ved at tage
initiativer til udviklingsfremmende aktiviteter.

Kommunens holdning til at fremme udviklingen i landområderne på linje med udviklingen i
Ringsted/Benløse er dog ændret i de seneste årtier, så der gøres mere for såvel bosætning og
erhvervsudvikling – også på landet – og for et godt samarbejde med lokalrådene, herunder Ørslev
Landsbylaug, der er lokalråd for Ørslev-området.

Ole Jacob Nielsen har samlet stemningsbilleder i et lokalhistorisk arkiv.
Klik på billedet og besøg det flotte arkiv på siden http://www.oerslev.mono.net/.