Helhedsplan 2022

Ørslev på vej til fremtiden

Ørslev ligger midt i det åbne, smukke landbrugsland, præget af Giesegårds herregårdslandskab med skove
mod nord af godserne Bregentved og Gisselfeld længere mod sydøst.

Socialt har vi fællesskaber og god energi til at holde fast i vores værdier og kæmpe for vores rettigheder – og at
skabe nye tiltag og spændende arrangementer til det fælles bedste.

Tak til alle
Denne helhedsplan er udarbejdet af Ørslev Landsbylaug i samarbejde med alle borgere, der har haft lyst
og mulighed for at deltage i de forskellige møder og samlinger.

Planen er blevet mulig fordi Ringsted Kommunen har afsat midler til udvikling af alle lokalsamfund. Første
skridt er at der skabes en plan for den ønskede udvikling. Næste skridt er fysisk etablering og
gennemførelse af de i rapporten nævnte indsatsområder.

Tak til alle der har bidraget og i fremtiden vil bidrage med gode idéer og frivillig arbejdskraft.