Nyt om Ringsted Go Green – energiområde

Ringsted Go Green
Der er lavet en aftale mellem Nordrup-Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug om en arbejdsgruppe, der dels skal 1. arbejde for at undgå den nuværende ansøgning om energiområde, dels skal 2. sikre de absolut bedste vilkår for natur, landskab og beboere, hvis kommunen alligevel vælger at gå videre med en del af projektet.
Ørslev Landsbylaug udpeger 3 personer til arbejdsgrupper og hér er du velkommen til at melde dig, hvis du er interesseret.
Desuden holdes der et fællesmøde for hele området, hvor der skal vælges 4 personer.
Det er efter planen tirsdag den 19.september i gymnastiksalen. Mere om det senere. Hold øje på hjemmeside og mail!
Mvh Kjeld – på vegne af Landsbylauget