Medlem af Ørslev Landsbylaug 2024

Kære alle beboere i Ørslev Sogn
Vi er i gang med et nyt kalenderår, – og nogle ting bliver fornyet – andre fortsætter bare!
Her drejer det sig om medlemskab af Ørslev Landsbylaug.
Vi håber, at rigtig mange her i løbet af februar har lyst til at tegne medlemskab – også i år.
Som medlem har du mulighed for at støtte bestyrelsens arbejde med de mange opgaver for at gøre Ørslev by til en fortsat god by og et godt lokalområde at leve i.
Jo flere medlemmer, jo bedre muligheder har vi – også økonomisk.
Ud over din støtte til det fortløbende arbejde, har du som medlem en stemme på den årlige generalforsamling, som jo er Landsbylaugets øverste organ, – og som bestemmer bestyrelsens arbejde fra år til år.
Vi har medsendt en folder om Landsbylauget.
Se også vores hjemmeside: www.oerslev.dk
Et medlemskab for 2024 koster 80 kr. 
Folkepensionister kan nøjes med at betale 40 kr., hvis de ønsker.
Du kan betale elektronisk 
– både via MobilPay: 540877 
– og bank: 1551 – 11196683.
Husk at notere navn og adresse.
Se også medsendte betalingsvejledning.
Når du har betalt, vil Jannik eller Kjeld i løbet af nogle dage lægge medlemskort, en folder med oplysninger om  Ørslev og Ørslev Landsbylaug – og en gave. Det bliver lagt i din postkasse.
Vi vil den næste måneds tid/5 ugers tid komme til de husstande, – som ikke allerede har købt – og sælge medlemskort. Henvend dig endelig, hvis du mangler vores besøg!
Det er selvfølgelig nemmere og hurtigere over nettet, så brug endelig det!
Med håb om mange medlemmer til gavn for Ørslev og alle beboere.
På vegne af Ørslev Landsbylaugs bestyrelse
– og med venlig hilsen
Kjeld
Husk at se vores hjemmeside: www.oerslev.dk