Arbejdsgruppe vedrørende Ringsted Go Green

Arbejdsgruppe vedrørende Ringsted Go Green

Der er nu dannet en arbejdsgruppe af lokale personer vedrørende Ringsted Go Green.

Der blev valgt 4 personer på mødet den 19/9.
Derudover var der i forvejen valgt 3 fra Nordrup-Farendløse-området og 3 fra Ørslev-området.
Endelig er der inviteret en person fra Havbyrd og Tolstrup. Disse områder vil jo også blive involveret, hvis ansøgningen bliver til noget.
Gruppen arbejder på vegne af de 2 lokalråd.

Der er mange gode ressourcer i gruppen, som vil arbejde for – dels, at den nuværende ansøgning ikke bliver ført ud i livet, – dels – hvis kommunen vælger at gå videre med ansøgningen i en eller anden udstrækning – at finde ændringer for placering, størrelse af anlægget og medindflydelse for lokalområdet, så ansøgningen trods alt kan accepteres lokalt.

Vi vil skrive jævnligt her på hjemmesiden, når der er nyt!

Mvh
Kjeld – formand for Ørslev landsbylaug