Nyt fra arbejdsgruppen ang. Ringsted Go Green

Angående Ringsted Go Green-ansøgningen

I VE-arbejdsgruppen er vi i gang med at behandle VE kritik-punkter, som vi håber kan påvirke beslutningen negativt, om at arbejde videre med Ringsted Go Green.

Vi kigger lige nu bl.a. på:

– Miljøkonsekvens rapport fra Viborg Go Green, herunder trafikale erfaringer

– Risikovirksomhed i forhold til afstand fra biogasanlægget til beboelse

– Fald i ejendomsværdi, også for husstande uden for kompensation zonen

– Kirke grænser

– Bliver Ringsted Kommunes 2030 klimamål opnået med Ringsted Go Green?

– Biogas og grøn omstilling. Eksempelvis: er mængden af biomasse realistisk i vores område? Indgår der plastikrester i den gødning, som er restprodukt fra produktionen?

 

Hvis der skulle sidde nogen i lokalsamfundet eller i jeres netværk med en ekspertviden som kan være relevant, hører vi meget gerne fra jer. Det kan f.eks. være en jurisk, en brint ekspert eller en der er klog på grøn omstilling.

Vi forestiller os, at det bliver en dialog med 2 personer fra arbejdsgruppen på et par timer. I må meget gerne sende en mail til VEgruppe@gmail.com, så tager vi fat i jer.

Nordrup-Farendløse Lokalråd har som en del af arbejdet skrevet følgende problematisering til Ringsted Kommune:

PTX-anlæg – Risiko konklusion

 

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen