Medlem af Ørslev Landsbylaug

Kære alle beboere i Ørslev Sogn
Vi er i gang med et nyt kalenderår, – og nogle ting bliver fornyet – andre fortsætter bare! Her drejer det sig om medlemskab af Ørslev Landsbylaug.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at tegne medlemskab igen i år. Som medlem har du mulighed for at støtte bestyrelsens arbejde med de mange opgaver for at gøre Ørslev by til en fortsat god by og lokalområde at leve i. Jo flere medlemmer, jo bedre muligheder har vi – også økonomisk.
Ud over din støtte til det fortløbende arbejde, har du som medlem en stemme på den årlige generalforsamling, som jo er Landsbylaugets øverste organ, – og som bestemmer bestyrelsens arbejde fra år til år. Vi har medsendt en folder om Landsbylauget.
Et medlemskab for 2023 koster 80 kr. Folkepensionister kan nøjes med at betale 40 kr., hvis de ønsker. Du kan betale elektronisk – både via MobilPay: 540877 – og bank: 1551 – 11196683. Husk at notere navn og adresse. Se medsendte betalingsvejledning. Når du har betalt, vil Kenneth eller Kjeld i løbet af nogle dage lægge medlemskort, en ny kuglepen i din postkasse. Hvis du også gerne vil have en folder, som den medsendte, skriver du det bare til undertegnede.
Fra næste uge og en måneds tid frem vil vi efter planen komme til de husstande, som ikke allerede har købt – og sælge medlemskort. Det er selvfølgelig nemmere og hurtigere over nettet.
Med håb om mange medlemmer til gavn for Ørslev og alle beboere.
På vegne af Ørslev Landsbylaugs bestyrelse – og med venlig hilsen Kjeld