Dagsorden til generalforsamlingen 14/3-24

Kære alle

Her ses den endelige dagsorden til generalforsamling i Landsbylauget.

Bestyrelsen har et punkt med på dagsordenen ang. en generalforsamlingsaften eller – dag. Se link:

Generalforsamling 2024.03.14 med punkt.

Mvh – og vel mødt

Kjeld – formand for Ørslev Landsbylaug

PS. Bemærk, at der efterfølgende samme aften også er generalforsamling i Brugerrådet, som på vegne af kommunen administrerer forhold omkring Kulturhuset og tilhørende lokaler og udendørs-områder.