Fakta-om-Ørslev

Landsbyen Ørslev 

Befinder sig i det smukke sydøstlige hjørne af Ringsted Kommune omkranset af skov, marker og store gårder herunder godset Giesegaard som du kan læse mere om herunder. 

I Landsbyen findes kirke, daginstitution, dagligvarebutik, erhvervsliv, friskole og et rigt foreningsliv.

Fra Ørslev til omverdenen er der er busforbindelse til Ringsted, Haslev og Køge.

Driftige bønder og andet godtfolk står bag flere af landsbyens mange bygningsværker og dets funktioner, se herunder. - 

Ørslev Kirke

Ørslev kirke er fra valdemarstiden og bygget ca. 1180 af faksekalksten.

I 1300-tallet er den udvidet og ombygget med kampe- og munkesten.

I korets nordside - et par meter fra østgavlen i øjenhøjde - er indmuret en billedkvadersten, sandsynligvis fra den oprindelige kirke.

Når aftensollyset om sommeren når om på nordsiden, træder et drabeligt dyrehoved frem. 

Et åbent gab med spillende tunge, et vagtsomt øje og et mærkeligt lille øre

Ørslev Vandværk A.m.b.a.

I starten af 1900 tallet blev det første vandværk i Ørslev opført. Vandværket har gennem årene tilpasset sig de stadigt sigende krav til drikkevandet, ligesom gamle stempelpumper, brøndpumper, hydroforbeholdere osv. gennem tiderne er blevet udskiftet. og vandværket fremstår i dag i en nyrenoveret stand og lever helt op til tidens krav.

Se mere her....

Ørslev Skole

Det første skolehus blev taget i brug 1742 -

- I 1911 afholdtes et stort sognemøde, hvor man diskuterede om man skulle bygge en ny skole eller foretage en grundig reparation af den gamle. 

Først i 1933 kom den nye skole, opført på den anden side af kirkestien. I 1991 besluttede byrådet i Ringsted, trods store protester at nedlægge folkeskolen i Ørslev og overflytte børnene til Nordrup Skole, siden da kaldet Nordbakkeskolen. 

Midtsjællands Privatskole har drevet skolen indtil 2010 hvorefter skolen reelt er nedlagt.

I dag fungere den som Kulturhus for byens borgere.

"De gamles hjem"

I 1953-54 begyndtes opførelsen af de gamles hjem i Ørslev, der skulle være plads til

17 af landsbyens ældre borgere, de første kunne flytte ind i juni - juli  1955.

Da så Ørslev i 1970 kom ind i Ringsted kommune ændredes navnet til Ørslev Plejehjem og i 1987 blev en af Ørslevs stoltheder ( De gamles hjem ) nedlagt og der blev indrettet nye plejeboliger og en samlingsstue for pensionister og andre over 60 år. Huset hedder i dag Kastaniely.  

Giesegaard

I 1668 fik skatkammersekretær Frederik Giese overdraget jordbesiddelser som "afslag på tilgodehavende hos Kronen" og i 1705 blev godset Giesegaard oprettet ved en kongelig bevilling. Admiral Christian Gabel overtog godset i 1719 og der var i de kommende år betydelige tilkøb. I 1736 købte enkegrevinde Anna Sophie Schack fra Schackenborg, godset og opførte i 1750 den nuværende hovedbygning. I 1752 blev Juellund m. fl. tilkøbt og i 1776 oprettedes Stamhuset "de grevelige Schackske fideikommisgodser". 

Stamhuset var af en betydelig størrelse og omfattede dengang Giesegaard, Juellund, Ottestrup, Spanager og godserne Gram og Nybøl i Sønderjylland.

Henrik Adolph Brockenhuus overtog i 1821 Stamhuset og blev kort efter optaget i den danske grevestand som greve Brockenhuus-Schack.

I starten af 1920érne bl.a. i forbindelse med den danske lensafløsningslov blev store besiddelser frastykket og godset består i dag af Giesegaard og Juellund godser, ialt ca. 3.200 ha.

Det er den nuværende ejer landbrugskandidat Michael greve Brockenhuus-Schack der personligt driver ejendommene.

Der er Offentlig adgang til parken på hverdage

Se mere om Giesegård Her....

Lidt historie om Ørslev

Webmaster - Arne Christensen - E-mail: tac@live.dk