GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 4. oktober 2018 ca. kl. 19.00

 

Alle velkomne – vel mødt!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

Pkt. 1: Valg af dirigent (Kjeld):

Dirigent vælges

 

Pkt. 2: Beretning (Kjeld, suppleret af øvrige bestyrelsesmedlemmer):

Formanden

 

Pkt. 3: Økonomi (Margit):

a) Regnskab

b) Budget

c) Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret, 80/40 kr.).

 

Pkt. 4: Indkomne forslag (Kjeld):

Ingen beslutningspunkter

Enkelte orienteringspunkter/debatpunkter

Herunder drøftes situationen omkring P-pladsen som mødested for indenbys og udenbys unge.

Vi har inviteret SSP-medarbejder, deltager om muligt.

 

Pkt. 5: Valg. Alle er velkomne til at melde kandidat på mødet:

A) Bestyrelsesmedlemmer

Anders, Frank, Harry er i 2017 valgt for 2 år.

Harry er flyttet Ørslev Sogn og træder ud af bestyrelsen.

Anders ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Vibeke, Kai, Margit og Kjeld er på valg.

Vibeke modtager ikke genvalg.

Der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

2 medlemmer erstattes af suppleanter.

 

B) Bestyrelsessuppleanter:

Mette B. Søby er i 2017 valgt for 2 år. Men Mette stopper som suppleant.

Søren er på valg.

Der vælges 4 suppleanter (hvoraf 2 med det samme indtræder i bestyrelsen).

 

C) Revisor og revisorsuppleant

Carl Sibbesen er valgt i 2017 for 2 år.

Susan Hemmingsen er på valg. Modtager ikke genvalg,

idet Susan stiller op til bestyrelsen.

Der vælges 1 revisor og 1 suppleant.

 

Pkt. 6: Eventuelt

 

Webmaster: Arne Christensen - Email: tac@live.dk - Tlf. 22 90 11 60